Lion's mane på et tre

9 helsemessige fordeler med Lion's Mane Mushroom (+ bivirkninger)

Lion's mane er store, hvite, raggete sopp som ligner en løvemanke når de vokser. De inneholder bioaktive stoffer som har mange gunstige effekter på kroppen, spesielt hjernen, hjertet og tarmen.

Lion's mane sopp, også kjent som Hericium erinaceus, hou tou gu eller yamabushitake, har både kulinariske og medisinske bruksområder i asiatiske land som Kina, India, Japan og Korea

Visste du at vi i Uniiq har sourcet frem de beste ekstraktene av Lion's mane som vi selger her hos oss. 

 

1. Kan beskytte mot demens

Hjernens evne til å vokse og danne nye forbindelser avtar vanligvis med alderen, noe som kan forklare hvorfor mental funksjon forverres hos mange eldre voksne.

Studier har funnet at lions mane sopp inneholder to spesielle forbindelser som kan stimulere veksten av hjerneceller: hericenoner og erinaciner.

I tillegg har dyrestudier funnet at løvemanke kan bidra til å beskytte mot Alzheimers, en degenerativ hjernesykdom som forårsaker progressivt hukommelsestap.

Faktisk har lion's mane og ekstrakter fra den vist seg å redusere symptomer på hukommelsestap hos mus, samt forhindre nevronskade forårsaket av amyloid-beta-plakk, som samler seg i hjernen under Alzheimers sykdom (kilder).

En studie fra 2020 av personer med mild Alzheimers sykdom fant at tilskudd med 1 gram lion's mane daglig i 49 uker betydelig forbedret kognitive testresultater sammenlignet med placebo.

Evnen til hericium erinaceus til å fremme nervevekst og beskytte hjernen mot Alzheimers-relaterte skader kan forklare noen av dens gunstige effekter på hjernens helse.

 

2. Hjelper med å lindre milde symptomer på depresjon og angst

Opptil en tredjedel av mennesker som bor i utviklede land opplever symptomer på angst og depresjon (kilde).

Mens det er mange årsaker til angst og depresjon, kan kronisk betennelse være en viktig medvirkende faktor.

Dyreforskning har funnet ut at ekstrakt av lion's mane har anti-inflammatoriske effekter som kan redusere symptomer på angst og depresjon hos mus.

Andre dyrestudier har funnet ut at løvemankeekstrakt også kan bidra til å regenerere hjerneceller og forbedre funksjonen til hippocampus, en region av hjernen som behandler minner og emosjonelle responser. Forskere mener at forbedret hippocampus-funksjon kan forklare reduksjonen i engstelig og depressiv atferd hos mus som får disse ekstraktene.

En liten studie fra 2010 av kvinner i overgangsalderen fant at å spise kjeks som inneholder lion's mane daglig i 1 måned bidro til å redusere selvrapporterte følelser av irritasjon og angst.

 

3. Kan korte ned rehabilitering av nervesystemskader

Nervesystemet består av hjernen, ryggmargen og andre nerver som beveger seg gjennom hele kroppen. Disse komponentene jobber sammen for å sende og overføre signaler som kontrollerer nesten alle kroppsfunksjoner.

Hjerne- eller ryggmargsskader kan forårsake ulike uheldige medisinske utfall. De forårsaker ofte lammelser eller tap av mentale funksjoner og kan ta lang tid å helbrede.

Forskning har imidlertid funnet at ekstrakt av lion's mane kan hjelpe til med å fremskynde utvinningen fra denne typen skader ved å stimulere veksten og reparasjonen av nerveceller. Det kan også bidra til å redusere alvorlighetsgraden av hjerneskade etter et slag.

Det er imidlertid ikke utført studier som involverer mennesker for å avgjøre om løvemanke ville ha samme terapeutiske effekt på nervesystemskader som dyreforskning har antydet.

 

4. Beskytter mot sår i fordøyelseskanalen

En studie fra 2016 av personer med ulcerøs kolitt fant at å ta et sopptilskudd som inneholder 14 % ekstrakt av lion's mane reduserte symptomene betydelig og forbedret livskvaliteten etter 3 uker. Men det skal sies at når den samme studien ble gjentatt hos pasienter med Crohns sykdom, var fordelene omtrent de samme som med placebo.

Det er viktig å merke seg at urtetilskuddet som ble brukt i disse studiene inkluderte flere typer sopp, så det er vanskelig å konkludere spesifikt om effekten av lion's mane.

Samlet sett tyder forskning på at ekstrakt av lion's mane kan bidra til å hemme utviklingen av sår, men mer forskning som involverer mennesker er nødvendig for å konkludere.

 

5. Reduserer risikoen for hjertesykdom

Viktige risikofaktorer for hjertesykdom inkluderer følgende:

  • fedme

  • høye triglyserider

  • store mengder oksidert kolesterol

  • økt tendens til å få blodpropp

Forskning viser at løvemanekstrakt kan påvirke noen av disse faktorene og redusere risikoen for hjertesykdom.

Studier av rotter og mus har funnet at ekstrakt av lion's mane forbedrer fettmetabolismen og senker triglyseridnivåene.

En studie fra 2010 av rotter matet med et fettrikt kosthold og gitt daglige doser av løvemanekstrakt viste 27 % lavere triglyseridnivåer og 42 % mindre vektøkning etter 28 dager.

Lion's mane i naturen

6. Hjelper med å håndtere diabetessymptomer

Diabetes er en sykdom som oppstår når kroppens evne til å kontrollere blodsukkernivået er svekket. Som et resultat er nivåene konsekvent forhøyet.

Kronisk høye blodsukkernivåer forårsaker til slutt komplikasjoner som nyresykdom, nerveskader i hender og føtter og synstap.

Lions mane Norge kan være gunstig for diabetesbehandling ved å forbedre blodsukkerbehandlingen og redusere noen av disse bivirkningene.

 

7. Kan bidra til å bekjempe kreft

Kreft oppstår når DNA-et ditt blir skadet, noe som får cellene til å dele seg og replikere seg uten kontroll.

Noen undersøkelser tyder på at lion's mane har kreftbekjempende evner takket være flere av dens unike egenskaper.

Faktisk, når lion's mane blandes med menneskelige kreftceller i et reagensrør, fører de til at kreftcellene dør raskere. Dette har blitt demonstrert med flere typer kreftceller, inkludert lever-, tykktarms-, mage- og blodkreftceller (kilde). Imidlertid har én eldre studie mislyktes i å gjenskape disse resultatene.

I tillegg til å drepe kreftceller, har lion's mane også vist seg å bremse spredningen av kreft.

 

8. Reduserer betennelse og oksidativt stress

Kronisk betennelse og oksidativt stress antas å være hovedårsakene til mange moderne sykdommer, inkludert hjertesykdom, kreft og autoimmune lidelser.

Forskning viser at lion's mane inneholder kraftige antiinflammatoriske og antioksidantforbindelser som kan bidra til å redusere virkningen av disse sykdommene.

Faktisk fant en studie fra 2012 som undersøkte antioksidantevnene til 14 forskjellige sopparter at lion's mane hadde den fjerde høyeste antioksidantaktiviteten og anbefalte at den ble ansett som en god kostholdskilde til antioksidanter.

 

9. Styrker immunforsvaret

Et sterkt immunsystem beskytter kroppen mot bakterier, virus og andre sykdomsfremkallende patogener. På den annen side gir et svakt immunsystem kroppen en høyere risiko for å utvikle infeksjonssykdommer.

Dyreforskning viser at lion's mane kan øke immuniteten ved å øke aktiviteten til tarmens immunsystem, som beskytter kroppen mot patogener som kommer inn i tarmen gjennom munnen eller nesen. Disse effektene kan delvis skyldes fordelaktige endringer i tarmbakterier som stimulerer immunsystemet.

 

Sikkerhet og bivirkninger

Ingen studier som involverer mennesker har undersøkt bivirkningene av lion's mane eller ekstrakt av den, men de ser ut til å være veldig trygge. Ingen bivirkninger har blitt sett hos rotter, selv ved doser så høye som 2,3 gram per pund (5 gram per kg) kroppsvekt per dag i 1 måned eller lavere doser i 3 måneder.

Imidlertid bør alle som er allergiske eller følsomme for sopp unngå lion's mane siden det er en soppart.

Det har vært dokumentert tilfeller av personer som har fått pustevansker eller hudutslett etter eksponering for lion's mane, sannsynligvis relatert til allergier. Om du har noen andre eller flere lion's mane erfaringer ønsker vi å høre fra deg. Kontakt oss for en nærmere prat. 

 

Tilbake til bloggen